Czwartek, 26 Listopad 2015

Gimnazjum


 

 

PRYWATNE GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH
"K.L.J. Mocarscy"
(uprawnienia szkoły publicznej)

 

 Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia nauki po:

 • 6-letniej szkole podstawowej,

 • nieukończonej 8-letniej szkole podstawowej.  

W naszym gimnazjum mogą uczyć się osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyły 16 lat.

 

Nauka odbywa się trybem zaocznym podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych

w godz. 800 - 1445.

  

Słuchacz uczy się jednego języka obcego do wyboru:

 • języka angielskiego,

 • języka niemieckiego,

 • języka rosyjskiego.

PROWADZIMY NABÓR DO KLASY I, II i III

na wszystkie semestry: I, II, III, IV, V i VI.

 Wymagane dokumenty:

 1. Świadectwo ukończenia 6-letniej szkoły podstawowej.

 2. 3 fotografie.

 3. Kwestionariusz osobowy - do wypełnienia w sekretariacie szkoły.

 4. W przypadku zapisu na wyższe semestry:

  • świadectwo promocyjne 8-letniej szkoły podstawowej bądź gimnazjum,

  • indeks słuchacza.

W ostatnim semestrze w naszym gimnazjum, tak jak w młodzieżowych szkołach publicznych, przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

 
Chętnych, którzy z przyczyn losowych lub innych nie ukończyli gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej, zapraszamy do podjęcia nauki lub jej kontynuacji w naszej przyjaźnie wymagającej szkole.
 

 

 

ul. Konopnickiej 11, 10-168 Olsztyn, tel./fax 089 534 07 17, email: liceum@mocarscy.pl